Passa al contingut principal

La Tizona, los Peralta, la casa de Falces y las cagadas de El País y sus "grandes" dilapidadores de España


Árbol genealógico de los descendientes de Mossen Pierres de Peralta, señor de la Casa de Falces
Circula hoy la noticia de la Tizona del Cid y el pleito de dos de sus herederos, y dice El País:

El acero, que cuenta con una acanaladura en el interior de su filo para acelerar la muerte de los estoqueados mediante la introducción de aire desde la herida, formaba supuestamente parte del ajuar de Rodrigo Díaz de Vivar (Vivar, 1049-Valencia, 1099), cuyas hijas emparentaron con los condes de Cataluña, condado que pasaría a adscribirse a la Corona de Aragón. Como titular coronado aragonés, Fernando el Católico, esposo de Isabel I de Castilla, legó la espada al marqués de Peralta, II marqués de Falces, antecesor de Pedro Velluti. Peralta había jugado en el arranque del siglo XVI un papel decisivo en el paso del reino de Navarra a la Corona unificada de Castilla y Aragón por los Reyes Católicos.

Bien: Fernando le dió la espada a Mosén Pierres de Peralta el Joven, hijo de Mosén Pierres de Peralta el Viejo, poderosos señores de los reinos de Navarra, Aragón y Cataluña. Mossen Pierres ostentaba en Navarra (aquella de fronteras diferentes a la actual) la jefatura de los Agramonteses enfrentados en perenne guerra a los Beamonteses (de Beaumont), a cuyo obispo de Pamplona Chavarri hizo matar Mosén Pierres el Joven. Era Pierres el señor de la Casa de Falces -que no de tal marquesado que jamás existió en aquellas fechas-, radicada en Peralta (Navarra) y posteriormente en el castillo de Marcilla, y cuyo nombre se debe al de aquella familia que la conquistara con antigua sede también en Lleida, pues ya los Peralta llevan en su escudo las cadenas de las Navas (1212) por su antepasado Guillem de Peralta que allí estuvo con sus mesnadas, sus "lanzas".Imagen: Armas de Mosén Pierres de Peralta el viejo, señor de la Casa de Falces.

Peralta

Llinatge noble de la Ribagorça que al segle XIV s’establí a Sicília.

Ramon de Peralta participà en la conquesta de Lleida (1149), on rebé algunes possessions, amb les hosts del comte d’Urgell, amb el qual sembla que estava emparentat, puix que un Guillem de Peralta, potser fill seu, figura en la llista d’hereus substituts del comte Ermengol VI (mort el 1154).
Descendents seus foren Sança de Peralta, que donà a l’orde de l’Hospital l’honor que posseïa a Siscar (1180), el templer Guillem de Peralta, que fou comanador d’Alfambra, Novillas i Villel (1196) i de Cantavella, Montsó i Castellot (1201), i l’hereu del llinatge, Guillem de Peralta, que es distingí al servei del comte Ermengol VIII d’Urgell i participà en la batalla de Las Navas de Tolosa amb Pere el Catòlic.

El seu fill Ramon de Peralta defensà els drets de la comtessa Aurembiaix d’Urgell, juntament amb Guillem de Cervera, davant del rei Jaume I el 1228, i en la guerra subsegüent contra l’usurpador Guerau de Cabrera. Posseïa Montmagastre, que li fou donat per Aurembiaix el 1226, Purroi, Gavasa, Rocafort i Pelegrinyó, pels quals tingué disputes amb el rei Jaume I, que el 1234 li reconegué l’alou de Montmagastre i el feu dels altres. Tenia també els llocs de Calassanç, Tartareu, Pilçà, Àger i Casserres en feu pel comte Ponç I d’Urgell el 1236. Potser era germà seu Jordà de Peralta, comanador de Gardeny, de l’orde del Temple (1228-30), que havia estat un dels nobles que havien assegurat la persona del rei Jaume I, menor d’edat, el 1216 a Montsó. També pertanyia al llinatge Arnau de Peralta.

El fill de Ramon, Guillem de Peralta, es casà amb Marquesa, filla del comte Ponç I d’Urgell. Llur fill Ramon de Peralta figura entre els consellers del rei en la promulgació dels furs de València el 1250. El 1274 acompanyà l’infant Pere a Tarassona, amb altres consellers, en les negociacions amb els navarresos per a obtenir la successió en llur regne per a Jaume I, tal com havia estat estipulat. El 1277 es mantingué fidel al rei en la insurrecció nobiliària, l’ajudà a contenir la invasió del comtat d’Urgell per part del comte de Foix i intervingué en les negociacions amb aquest. En el decenni del 1290 Jaume II li tornà a discutir la possessió dels castells de Montmagastre, Purroi, Gavasa, Rocafort i Pelegrinyó i uns drets a Saidí i a Geminell que Pere el Gran li havia donat com a penyora de 3 500 monedes d’or que li havia manllevat. A més d’aquests llocs, posseïa també el castell de Tamarit de Llitera en feu pel rei. Degué morir sense descendència, perquè la successió recaigué en el seu germà Guillem de Peralta (mort després del 1286) o potser ja directament en la filla d’aquest Sibil·la de Peralta (morta abans del 1320). Guillem era un dels cavallers escollits per acompanyar el rei Pere el Gran al desafiament de Bordeus, i Sibil·la es casà (1292/98) amb un cosí del rei, Felip de Saluzzo (mort el 1324).

Fills d’aquests foren Ramon de Peralta, Marquesa de Saluzzo, que es casà vers el 1320 amb Pedro de Luna, fill de Pedro Martínez de Luna, Elionor de Saluzzo, que es casà vers el 1327 amb Felip Ferrandis de Castre, baró de Castre, i Constança de Saluzzo (morta el 1348), que es casà vers el 1327 amb el jutge Pere III d’Arborea. Els fills de Ramon foren Guillem, Felip de Peralta (nat abans del 1325), que segurament morí jove, Ramonet de Peralta (mort abans del 1342), a qui Pere II de Sicília donà el lloc de Cristia, que passà després al seu fill Ramonet de Peralta, mort petit, i després a la branca primogènita, Berenguer de Peralta (nat després del 1324 i mort després del 1344), que el seu pare deixà a terres catalanoaragoneses segurament amb la intenció que el succeís a la baronia de Peralta, Joana de Peralta i de Sicília (morta en 1354/55), que es casà amb Mateu de Montcada i Sclafani, comte d’Agosta, Elionor de Peralta i de Sicília i potser també Joan de Peralta, que el 1373 vivia a la cort de la reina Elionor, muller de Pere el Cerimoniós. Guillem de Peralta (mort abans del 1354) fou segon comte de Caltabellotta i canceller de Sicília. Ell o el seu fill Guillem es desprengueren de la baronia de Peralta, venuda a llurs parents els Castro. Altres fills de Guillem foren Mateu de Peralta i Sclafani potser també Galceran de Peralta i Ramonet de Peralta, senyor de Sambucca i del feu Comichi. Guillem de Peralta i Sclafani, al seu torn, tingué dos fills, Nicolau de Peralta i de Randazzo i Joan de Peralta i de Randazzo. Nicolau, l’hereu, tingué tres filles, Joana, Margarida i Constança de Peralta i Chiaramonte. Havent mort jove Joana (1402), Margarida —que es casà primer amb el seu promès Artal de Luna, el 1403, i després (1421) amb Antoni de Cardona i de Luna, senyor de les baronies de Maldà i Maldanell— fou l’hereva del llinatge i dels seus dominis, que passaren als Luna, que es cognomenaren també Peralta.

El vescomte Bernat (IV) de Cabrera ambicionà la mà i l’herència de la noia per a un fill seu, però xocà amb la voluntat dels reis, que la volien per a Artal de Luna. La qüestió provocà dissensions amb aquell noble. L’herència de Margarida fou reclamada pel seu cosí germà Nicolau de Peralta, baró de Chiusa, fill de Joan, com a descendent masculí de Guillem. Nicolau, sostingut pels partidaris de separar Sicília de la corona catalanoaragonesa i valent-se del seu parentiu amb els reis de Sicília, aspirà a la mà de la reina Blanca de Navarra, vídua de Martí el Jove, durant l’interregne, a fi de convertir-se en rei de l’illa. Es casà finalment amb Isabel de Luna i morí sense fills. El succeí la seva germana Caterina de Peralta, que aportà la baronia de Chiusa al seu marit Alfons de Cardona i de Villena, comte de Reggio.

Els Peralta de Lleida probablement foren descendents d’alguna línia menor dels Peralta, conqueridors i repobladors de Lleida. Cal esmentar entre ells Berenguer de Peralta, Ramon de Peralta, canonge de Lleida el 1286, Ponç de Peralta, que protagonitzà un deseiximent amb Bernat de Montlleó a Lleida el 1255, Sibil·la de Peralta, abadessa de Sant Hilari de Lleida (1328-68), i Joan de Peralta, degà de la seu de Lleida el 1372.


 L'escut de dalt pertany als Peralta que lluitaren a la batalla de les Navas, com Ramon de Peralta de la branca catalana d'aquesta casa originaria del país basc francès i que prengueren el grifó a la tornada de la primera creuada, on acompanyaren les tropes de Raymond de Tolosa. El d'abaix als de les dues branques, navarresa i catalana, que lluitaren amb Ferran III a la conquesta de Sevilla el dia de Sant Andreu, per la qual cosa reberen terres a Andalusia.

La Casa de los Peralta

Se acredita una Casa de Peralta en el siglo XII que disponía de un Palacio de Cabo de Armería - “cabeza de linaje”- en la villa que actualmente se conoce como Peralta. Pudo haber sido esta familia la que, a instancias (1182) del rey Sancho VI el Sabio, contribuyó a poblar el lugar en donde existía una fortaleza -en la “petra alta”- que atacó Abderramán III en la incursión de castigo del año 924. Esta ciudad podría ser la Peralta de la Sal leridana donde también se asentó esta familia de procedencia gascona de caballeros que pertenecieron a la 1ª cruzada, participando en su fase final bajo el mando de Raymond de Toulouse, de donde tomarían el grifo en su escudo.

Raymond IV (ou VI) de Toulouse, mieux connu sous le nom de Raymond de Saint-Gilles (vers 1042 - † 1105) est un comte de Saint-Gilles (1060-1105), duc de Narbonne, marquis de Gothie, comte de Rouergue (1065-1105), marquis de Provence (v. 1085 - 1105), comte de Toulouse (1094-1105) et comte de Tripoli (de 1102 à 1105, sous le nom de Raymond Ier).

Durante el reinado de Carlos III el Noble (1387-1425), la Casa de Peralta alcanza gran notoriedad en Navarra. García Martínez Peralta (+1383) había casado con Ana Sánchez Ruiz de Azagra y uno de sus hijos fue Pedro de Peralta que la historia conoce como Mosén Pierres de Peralta “el Viejo”.

De su primer matrimonio tuvo tres hijos, Pedro (también conocido como Mosén Pierres "menor" o "el joven") que murió sin descendencia, Juana de Peralta que se casó con Troilo Carrillo (después Conde de Agosta en Sicilia) hijo del arzobispo de Toledo Alonso Carrillo de Acuña, e Isabel de Peralta que se casó con don Juan Enríquez de La Carra y Navarra, señor de Ablitas.

De su segundo matrimonio nació doña Ana de Peralta y Foix, quién se casó con su primo Jacques de Foix Infante de Navarra, hijo de Gastón IV de Foix y la reina Leonor de Navarra.

Su nieto don Alonso Carrillo de Peralta, el cual vino a ser el primer Marqués de Falces, III conde de Santisteban de Lerín, dos veces Gran Condestable de Navarra, Gran Mariscal, barón de Marcilla, señor de Peralta, Falces, etc.; tuvo gran importancia en la Navarra del siglo XVI, pues el mismo emperador Carlos V le escribió a Marcilla el 5 de marzo de 1520 desde Valladolid, dándole cuenta de que se iba a coronar en Aquisgrán como emperador.

Don Alonso casó con doña Ana de Velasco y Padilla, hija de don Luis de Velasco y Manrique de Lara, señor de Belorado y Val de San Vicente, nieta de don Pedro Fernández de Velasco, I conde de Haro y Condestable de Castilla. Su primo hermano don Íñigo Fernández de Velasco IV conde de Haro y Condestable de Castilla fue el II Duque de Frías (en La Rioja), uno de los 25 Grandes de España de Inmemorial instituidos por Carlos V tras su coronación en Aquisgrán.

Testó en 1533 donde dejaba la voluntad de ser enterrado junto a su mujer, Ana de Velasco. Estos tuvieron tres hijos, Antonio, Pedro y Luis.

Pierres de Peralta el Joven era hijo de don Pedro Martínez de Peralta y Ruiz de Azagra (o Mosén Pierres de Peralta "el viejo") y de doña Juana de Ezpeleta y Garro, hija del barón de Ezpeleta de la familia de los señores de Ezpeleta y Gallipienzo y hermana de mosén Beltrán de Ezpeleta, primer vizconde de Val de Erro.

Se casó dos veces; en primeras nupcias y aún siendo menor de edad, el 27/12/1440 en el Palacio Real de Olite con doña Ana de Brabante hija ilegítima de don Antonio de Borgoña, luego conocido como Antonio de Brabante, duque de Brabante, Lothier y Limburgo, conde de Rethel y hermano de Juan I de Borgoña o Juan sin miedo, descendiente directo de Hugo Capeto y por ende, de Carlomagno. En segundas nupcias casó con doña Isabel de Foix y de Albret, de la familia real Navarra.

Mantuvo estrechas e importantes relaciones con los reyes católicos y con la casa de Aragón, recibiendo poderes de parte de ellos a través de su amigo y consuegro Alfonso Carrillo de Acuña (arzobispo de Toledo) para acordar el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón.

Fernando el católico le concederá en 1513 al nieto de éste Alonso Carrillo de Peralta, el Marquesado de Falces consolidando su poderío sobre toda la comarca. La familia residió por cinco siglos en el Castillo palacio de Marcilla, desde la construcción de éste por su padre Pierres Viejo.

Hasta 1936 se mantuvo en poder de los marqueses de Falces en el Castillo de Marcilla, la espada Tizona del Cid, la cual fue entregada por los reyes católicos a don Pedro de Peralta y Ezpeleta en agradecimiento a sus servicios prestados a causa de su matrimonio.

Y encontramos a los Peralta entre los capitanes del temple, ya con Jaume I y su padre Pedro asesinado en Muret (imagen) a traición (13 de septiembre de 1213), como también a sus rivales y parientes después, los Moncada, tanto en Baleares como en Italia, hasta Sicilia, donde aquellas casas -y sus guerras- originaron esas organizaciones de clan que se llaman ahora mafias, entre los siglos XIII y XVI.

Pero el primer marqués de Falces, pues, fue el hijo de Zoilo o Troilo Carrillo de Acuña, hijo del cardenal primado y arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo de Acuña, que fue dotado con el condado de Augusta, en Italia, que se vendió poco después. Zoilo Carrillo de Acuña casó con Juana de Peralta, heredera, a la muerte de Pierres II de Peralta y otros varones, de la rama principal, y su hijo Alonso Carrillo de Peralta fue entonces nombrado Marqués de Falces, el primero.

Su hijo Gastón de Peralta fue el II Marqués de Falces y jamás existió un marquesado de Peralta, aunque sí su castillo de Marcilla, donde la espada mercadeada del antecesor de los Peralta -uno de ellos y de sus muchas ramas- el Sidi Ruy Díaz de Vivar, estuvo bien guardada durante cinco siglos, en agradecimiento de Fernando el maquiavélico hacia quien le aceptó como rey y firmó la paz con la casa Beaumont y sus aliados, haciendo Nafarroa catalano-aragonesa y dividiendo Euskal Herria hasta la fecha.

Otro fragmento del árbol de los Peralta navarro-aragoneses

Aquí más datos sobre aquellos hechos que aún padecemos.

La España inexistente: La conjura de los Faisanes a 350 años de la Paz de los Pirineos


"Ad ardua per alta"
Lema y escudo, con un grifo rampante, de la casa de PeraltaMosen Pierres “el Viejo” de Peralta (+ h. 1442)

Algunos atribuyen su paternidad al infante Pedro de Navarra Evreux, conde de Mortain, hijo de Carlos II de Navarra Evreux. En 1398 fue a Cherburgo en donde residió como Condestable. Era conocido en Francia como Mossen (Monsegneur) Pierre. En 1399 es nombrado maestre hostal del rey Carlos III el Noble y poco después consejero real. En 1416 es nombrado "rico-hombre", la primera ricohombría que se establecía en Navarra. Participó en numerosas embajadas en París (1398, 1404, 1408 y 1409) en tiempos difíciles del rey Charles VI "el Loco" y el conflicto entre "armagnacs" y "borgoñones". Embajador ante Castilla (1412) y Aragón (1413 - 1414), viajó a Sicilia para traer a la reina viuda Blanca.

Casó en 1406 con Juana de Ezpeleta, hermana de Juanot y de Bernat de Ezpeleta. Fueron sus hijos:
• Juan, nacido en 1419, fue apadrinado por Carlos III y su hija la reina viuda Blanca de Sicilia, pero murió joven.

• Pedro, Mosen Pierres “el Joven” de Peralta y Ezpeleta (ver más abajo). Desde la muerte de su padre siguió Pierres en la confianza del rey consorte don Juan -ahora viudo- liderando el partido “agramontés” con la inestimable ayuda de su hermano Martín.

• Mosen Martín (Matxín) de Peralta que casó el 22 de febrero de 1422 con María de Villaespesa, hija del Canciller de Navarra. Fue guerrero notable y es el que arrasó Rada en la batalla de 1455 contra los “beamonteses”. Murió en su castillo de Marcilla en 1488. Sus hijos fueron:

▪ Martín (ver más abajo) que tendrá la confianza del rey Juan de Albret.
▪ Pierres que casó con Inés de Mauleón, cuya hija Isabel casa con Juan Enríquez de Lacarra.

• Juana, que casó con Felipe de Navarra, mariscal del Reyno, hijo de don Leonel.

• Elvira que casa en 1426 con Juan de Olleta, escudero de panadería del Rey.

• María que casa con Jean I de Luxa.
y entre los bastardos, se registra Martín (Martinet o Machin), que fue dean de Tudela en 1423. En 1426 fue consagrado obispo de Pamplona. Se había educado con Godofre (hijo bastardo de Carlos III) y Tristán (hijo bastardo del alférez Charles I de Beaumont) en el “estudio de gramática de Pamplona” bajo el cuidado de la reina Leonor de Trastamara.
A su muerte, fue enterrado junto a su mujer Juana en la iglesia de la Blanca de Marcilla, convento viejo de los PP. Bernardos.

(2) Mosen Pierres “el Joven” de Peralta y Ezpeleta (+1492)

Sucedió a su padre en sus heredades y títulos, entre ellos Gran Condestable de Navarra, Capitán General del Reyno, mayordomo real de don Juan, ricohombre de Navarra y señor de Marcilla. Fue el principal abanderado de la causa de los "agramonteses" y principal personaje en la corte de don Juan. Casó en 1456 en primeras nupcias con Agnes de Bravante hija de Juan sin Miedo, duque de Borgoña, con la que tuvo dos hijos:
• Pierres “el Menor” que murió soltero en una batalla en Arazuri el año 1460, a los 19-20 años de edad.

• Juana que casó en 1467 con Troilo (o Zoilo) Carrillo (conde de Agosta o Augusta, en Italia, herencia de los Peralta-Montcada-Sclafani) un hijo del Arzobispo de Toledo (1445), Alonso Carrillo de Acuña (1410- 1482), que más tarde accedió al cardenalato y fue un gran enemigo de Fernando el Católico. Fue éste uno de los animadores de la “farsa de Avila” (1465) en la que se depuso en efigie a Enrique IV de Castilla. Defendió la candidatura de Isabel al trono de Castilla. Luego, a la muerte de Enrique IV, defendió los derechos de la “Beltraneja”. Juana y Troilo tuvieron un único hijo Alonso Carrillo de Peralta que fue el primer marqués de Falces (24 abril 1513) siéndole otorgado el marquesado por Fernando el Católico.

Casó en segundas nupcias en 1462 con Isabel de Foix (prima de la reina doña Catalina I de Navarra Foix-Grailly-Béarn) con la que tuvo una hija, su heredera, Ana de Peralta que casaría en 1485 con el infante Jacques de Navarra Foix, conde de Cortes y Montfort, hijo de la reina Leonor I de Navarra. Hubo divorcio en el año 1494 y el infante Jacques volvió a casar esta vez con Catalina hija de Luis III de Beaumont, II conde de Lerín.

Alonso de Carrillo, I marqués de Falces, casó con Ana de Velasco que consiguió defender su castillo de Marcilla cuando las tropas del cardenal Cisneros vinieron en 1516 a demolerlo. Ana y Alonso tuvieron varios hijos:
• Pedro de Peralta

Antonio de Peralta, II marqués de Falces (+ 1545), que casa con Ana de Bosquet. Fueron sus hijos: 

◦ Ana
◦ Pedro
◦ Juan
◦ Gabriel
◦ Antoni
◦ Leonor

• Luis Peralta y Velasco, de cuya rama partirá el VII marqués de Falces
• y dos hermanos más.

Gastón de Peralta
 (1510-1580) 
III Virrey de la Nueva España (
1566-1567)

Gaston de Peralta, III marqués de Falces, Virrey de la Nueva España. A su regreso a España -donde denunció los infinitos abusos cometidos por los españoles por las autoridades y encomenderos- fue nombrado por Felipe II Condestable de Navarra. Casó con Ana de Velasco. Sus hijos:
▪ Juan Peralta y Velasco
▪ Antonio Peralta y Velasco, IV marqués de Falces, caso con Ana de Ocampo:
▪ Ana María Peralta y Velasco, V marquesa de Falces que casa con Jacques de Croy:
▪ Diego Antonio de Croy Peralta, VI marqués de Falces que casa con María de Mendoza y no tienen descendencia.

También casó Gastón en segundas y terceras nupcias respectivamente con Leonor de Mur e Ines Díaz de Armendáriz con las que no tuvo descendencia.


Hereda el marquesado un biznieto de Luis Peralta y Velasco, tercer hijo de Alonso Carrillo de Peralta, llamado José Martín Peralta y Velasco, VII marqués de Falces, que no se casó y murió joven.

Le heredó su hermana Rosa María de Santa Isabel de Peralta y Velasco, VIII marquesa de Falces que casó con Juan Diego de Castejón. Su hija:
▪ María Teresa de Castejón Peralta y Velasco fue IX marquesa de Falces y casó con Ignacio de Aranda Salcedo. Sus hijos fallecieron antes que los padres y hubo conflicto hereditario.

Los siguientes herederos son:
▪ Antonia Rodríguez de Evan, X marquesa de Falces
▪ Alejo Manuel de Montalvo, XI marqués de Falces
▪ su nieta María Tavira y Montalvo, XII marquesa de Falces
▪ José Velluti y Tavira, XIII marqués de Falces
▪ Jose Velluti y Zbikouski, XIV marqués de Falces
▪ Juliana Angela Peralta y Velasco

Este Pierres defendió con mucho tesón en 1461 el pueblo de Viana contra las tropas de Castilla y se opuso decididamente a la agregación a Castilla de la merindad de Estella, contra la sentencia compromisal dada por el rey Luis XI de Francia. Hizo matar al obispo de Pamplona don Nicolás de Chavarri.

(3) Martín ( o Matxín) de Peralta
Es sobrino de Mosen Pierres “el Joven”, hijo de su hermano Martín.
Fallecido su padre Mosen Martín de Peralta en 1488, el rey Juan de Albret le confirma en el año 1491 en todos los señoríos que tenía su padre.


Dos árboles de costado de la rama andaluza de los Peralta y Enciso, en tiempos de la revuelta "morisca" de las Alpujarras.
 

La última batalla de la Tizona del Cid

Equipo de científicos de la UCM con la Tizona.

Más de mil años después de dejar de servir a Rodrigo Díaz de Vivar, considerado su primer dueño, la Tizona, la histórica espada del Cid Campeador, ha sido protagonista de un largo pleito judicial al que ahora ha puesto fin el Tribunal Supremo. La sala de lo Civil ha determinado que José Ramón Suárez-Otero Velluti, XVI marqués de Falces, era el titular por herencia de la espada y podía disponer íntegramente de ella, como hizo al venderla en 2008 por 1,5 millones de euros. Los compradores, un grupo de empresarios burgaleses, la donaron luego a la Junta de Castilla y León.

La sentencia revoca dos anteriores, dictadas por el Juzgado de Primera Instancia 72 de Madrid y por la Audiencia de Madrid, que dieron la razón a las hijas de un matrimonio que fue declarado en 1987 heredero universal por Pedro Velluti de Murga, el XV marqués de Falces, tío y antecesor del actual. Tanto el juzgado como la Audiencia consideraron que el actual marqués y las hijas del matrimonio (que reclamaban la mitad del precio de la espada, es decir, 750.000 euros) eran cotitulares de la Tizona.

El Supremo sostiene, sin embargo, que Suárez-Otero Velluti era “propietario exclusivo” de la espada porque le pertenecía por donación de su madre, doña Olga, masquesa del Cerro de la Cabeza, ya que esta había sido su única dueña durante más de seis años, tal y como exige la ley.  Los jueces basan su decisión en el Código Civil, que contempla la llamada prescripción adquisitiva o usucapión como modo de adquisición de una propiedad cuando se ha estado en posesión del objeto durante un determinado plazo. En el caso de los bienes muebles, como es la Tizona, el artículo 1.955 dispone que el dominio de tales bienes se prescribe “por la posesión no interrumpida de tres años con buena fe y también por la posesión no interrumpida de seis años, sin necesidad de ninguna otra condición”.

La Tizona, una espada de 93 centímetros de largo y 4,5 de ancho forjada posiblemente en Sevilla, fue depositada en julio de 1944 en el Museo del Ejército de Madrid, donde permaneció expuesta al público hasta que en 2007, el actual marqués de Falces la vendió por 1,5 millones de euros a un grupo de empresarios que la donó a la Junta de Castilla y León. El Gobierno castellano-leonés depositó la espada en el Museo de Burgos y fue entonces cuando las herederas de Pedro Velluti conocieron la existencia de la Tizona y se plantearon la posibilidad de que fuera parte su herencia.

Pero el Supremo no les ha dado la razón y ha admitido el recurso presentado por el marqués de Falces contra las dos sentencias anteriores. Los magistrados del alto tribunal entienden que el vínculo de la familia de la madre del actual marqués con la espada cumple la condición que marca la ley para considerarla propietaria exclusiva: “Cuando fallece su hermano don Pedro en el año 1987, queda doña Olga como única depositante de la espada que había sido de su padre don José María Velluti Zibikouski y, aunque ello ni siquiera es necesario para la prescripción extraordinaria que se consumó a su favor, incluso cabría deducir su buena fe por entender que la titularidad de la espada estaba de algún modo vinculada al marquesado de Falces y no podía pasar —ni siquiera en parte— a ser de titularidad de personas extrañas a la familia, lo que venía corroborado además por el hecho de que su hermano don Pedro no hiciera mención en su testamento a la existencia de la espada", señalan los jueces.

Pero aunque no fuera así, añaden los jueces, “bastaba el transcurso de seis años desde el fallecimiento de don Pedro para que se consumara la usucapión a favor de su hermana doña Olga”. “No cabe duda de que la poseyó a título de dueña durante todo ese tiempo –en que las demandantes y sus padres ignoraban que la espada había pertenecido en todo o en parte a don Pedro- y buena prueba de ello es que el Museo del Ejército como poseedor inmediato se dirigió en todo momento exclusivamente a su esposo –reconociendo el dominio de ella- para cualquier gestión relacionada con la Tizona”. “En definitiva, cabe afirmar que la usucapión extraordinaria se consumó a favor de doña Olga por el transcurso de seis años desde del fallecimiento de don Pedro, por tanto, con efecto desde el 18 de marzo de 1993, y en consecuencia desde ese momento podía disponer íntegramente de la espada y, en consecuencia, donarla a su hijo don José Ramón, como efectivamente hizo", concluye la sala.
MANUEL ESCALERA
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/11/23/actualidad/1479905373_907155.html

LA ESPADA COLADA DEL CID


LA ESPADA COLADA fue junto a la espada Tizona una de las dos que tuvo el CID en sus campañas, hasta que éste se las regaló a sus yernos los Infantes de Carrión. La espada había sido ganada en combate por el guerrero burgalés al Conde de Barcelona y, pese a que fue regalada a sus yernos los Infantes, la misma fue devuelta por éstos tras la afrenta cometida sobre sus hijas doña Elvira y Doña Sol en la localidad de Corpes y que dio lugar al nombre de la afrenta que narra el cantar de Mio Cid.
Tras el incidente  El Cid había sido deshonrado y pide justicia al rey. El juicio culmina con el «riepto» o duelo en el que los representantes de la causa del Cid vencen a los infantes. Éstos quedan deshonrados en justa pública y se anulan sus bodas devolviendo también las espadas. Siendo Colada regalada de nuevo por el Cid a su caballero Martín Antolinez.
Martín Antolínez, mio vassallo de pro,
prended a Colada, ganéla de buen señor,
del conde Remont Verengel, de Barcilona la mayor;
por esso vos la dó, que la bien curiedes vós
.

El nombre según los historiadores puede deber su etimología a -Acero Colado-, o lo que es lo mismo, limpio y ausente de impurezas. Los historiadores asimismo dudan de que la custodiada en el Palacio Real de Madrid y mostrada como la espada Colada real sea en efecto la auténtica.
En relación a la espada y a su último poseedor; según el cantar Martín Antolinez, ésta es reseñada en el libro de autor anónimo de la  siguiente manera:

Martin Antolinez mano metio al espada.

Relumbra tod el campo: tanto es limpia e clara.
Diol vn colpe, de trauiessol tomaua.
El casco de somo apart gelo echaua.
Las moncluras del yelmo todas gelas cortaua.
Alla leuo el almofar, fata la cofia legaua.
La cofia e el almofar todo gelo leuaua.
Raxol los de la cabeça, bien a la carne legaua.
Lo vno cayo en el campo e lo al suso fincaua.
Quando este colpe a ferido Colada la preçiada.
Vio Diego Gonçalez que no escaparie con el alma.
Boluio la rienda al cauallo por tornasse de cara.
Esora Martin Antolinez reçibiol con el espada:
Un colpel dio de plano, con lo agudo nol tomaua.
Ya Gonçalez espada tiene en mano, mas non la ensayaua.
Esora el ynfante tan grandes voces daua:

— ¡Valme, Dios glorioso, Señor, cúriam deste espada!

https://burgospedia1.wordpress.com/2010/06/13/espada-colada-del-cid/


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Diccionario sumerio-acadio, A-D

Diccionario sumerio-acadio, O-Z

Fugger, Rothschild, Rockefeller: Banqueros, judíos, guerra y petróleo.

El Clan Rato: De Rato y de ladrón, se viene de familia

La razón oculta por la que Ratzinger ha dimitido

Diccionario sumerio-acadio, H-N

Bhumibol rey, dios y buitre de Tailandia

J.P. Morgan, Rockefeller, Goldman, Rothschild, Royal Dutch Shell... y la "voluntad de anonimato"

P2: Todos los caminos de Roma conducen a Washington

La corrupción de CiU que rebrota salpica también Artur Mas y Oriol Pujol