Sionisme i Nazisme, una aliança d'interessos (1)Isaac Shamir fue miembro del Lehi de Abraham Stern, aliado a Hitler y el nazismo con el objetivo de empujar a los hebreos a la emigración a Palestina

El Sionisme i el Tercer Reich
Mark Weber

A principis de 1935, un vaixell de passatgers amb destinació a Haifa, a Palestina salpà del port alemany de Bremerhaven. La seva popa portava el nom de "Tel Aviv" en hebreu, mentre una bandera amb l'esvàstica estava ondejant sobre el seu pal. I encara que el vaixell pertanyia a un sionista, el capità era un membre del Partit Nacional Socialista. Molts anys després, un passatger a bord d'aquest vaixell va recordar aquesta associació com un "absurd metafísic". Absurd o no, es tractava d'un quadre d'un capítol poc conegut de la història: La col.laboració a gran escala entre el sionisme i el Tercer Reich de Hitler.

Objectiu comú:

Durant anys, la gent en molts països diferents van competir en contra de la "qüestió jueva", és a dir, quin és el paper especial dels jueus en un estat no jueu? A la dècada de 1930, els sionistes jueus i els alemanys nacionalsocialistes compartien la mateixa opinió sobre com tractar aquest problema desconcertant. Van estar d'acord en el fet que hebreus i alemanys eren innegablement de diferents nacionalitats, i que no eren jueus d'Alemanya. Així, els hebreus que vivien al Reich no havien de ser considerats com "alemanys de fe jueva", sinó més aviat com a membres d'una comunitat nacional diferent.

El sionisme (nacionalisme jueu) també implicava una obligació dels jueus de reassentar-se a Palestina, "la pàtria jueva". No podien ser considerats sionistes sincerament i alhora reclamar la igualtat de drets a Alemanya o en altres països estrangers.

Theodor Herzl (1860-1904), fundador del sionisme modern, va sostenir que l'antisemitisme no és una aberració, sinó una resposta natural i totalment comprensible pels no-jueus, en relació amb el comportament i les actituds dels jueus estrangers. L'única solució, segons ell, era pels jueus de reconèixer la realitat i viure en un estat independent de propietat. "La qüestió jueva sorgeix en qualsevol lloc, sempre que els jueus visquin en gran nombre", va escriure en la seva obra principal, L'Estat Jueu: "En cas que no existeixi (l'antisionisme manipulat pels sionistes com antisemitisme), és portat per l'arribada de jueus...

"La qüestió jueva, va argumentar, no és ni social, ni una qüestió religiosa. Aquest és un tema nacional". Per resoldre-ho, hem de sobretot convertir-ho en un resultat polític internacional... Herzl va insistir: "Independentment de la seva ciutadania, els jueus no són principalment una comunitat religiosa, sinó una nacionalitat, un poble, una «Volk». El sionisme, escrivia Herzl, va a oferir al món una "solució final" benvinguda a la "qüestió jueva".

Sis mesos després que Hitler va arribar al poder, la Federació Sionista d'Alemanya (amb molt el major grup sionista al país) va presentar al nou govern un memoràndum detallat on es van examinar les relacions entre Alemanya i els hebreus (considerats pels sionistes com a jueus en una interesada confusió entre creences i parentiu etnològic) va portar al suport oficial del sionisme en la "resolució" d'aquesta sensible "qüestió jueva". La primera etapa residia, d'acord amb aquest document, en un sincer reconeixement de les diferències nacionals fonamentals:

"El sionisme no té il.lusions sobre la dificultat de la condició jueva, que és sobretot un model d'ocupació i explotació desmesurada basat en una situació intel.lectual i moral que no està arrelada en les seves tradicions. El sionisme va reconèixer fa dècades que com a resultat de la tendència assimilacionista, els símptomes de deteriorament devien forçosament aparèixer...".

"El sionisme creu que el renaixement de la vida nacional d'un poble, tal com apareix ara a Alemanya, amb l'èmfasi en el seu caràcter cristià i nacional, també ha de passar en el grup nacional jueu. Per al poble jueu també, l'origen nacional, religió, el destí comú i un sentit de la seva singularitat han de tenir una importància decisiva en el disseny de la seva existència. Això vol dir que l'individualisme egoista de l'era liberal ha de ser superat i substituït per un sentit de responsabilitat comunitària i col.lectiva...".

"Creiem que es tracta de que la nova Alemanya [Nacional Socialista] pot, amb una resolució audaç en el tractament de la qüestió jueva, fer un pas decisiu per a resoldre un problema que, en veritat, ha de ser tractat per la majoria dels pobles europeus...".

El reconeixement de la nacionalitat jueva ens dóna la seguretat de les relacions clares i sinceres pel que fa al poble alemany i les seves realitats nacionals i racials. Com que no només alteren aquests principis, perquè nosaltres també estem en contra dels matrimonis mixtos i per mantenir la puresa del grup jueu i rebutgem qualsevol transgressió en l'àmbit cultural, nosaltres -que hem estat educats en la llengua i la cultura alemanya- poden considerar amb interès i simpatia la tasca i els valors de la cultura alemanya...".

"A la vista de la seva aplicació, el sionisme espera obtenir la cooperació d'un govern fonamentalment hostil als jueus, perquè en el tracte amb el sentimentalisme la qüestió jueva està fora de lloc i només s'ha de considerar un veritable problema la solució per a tots els pobles, en particular pel poble alemany...".

"La propaganda del boicot (veure foto de 1933) -com ja és evident en moltes formes contra Alemanya- no és d'esència sionista perquè el sionisme no pot lliurar la batalla, sinó convèncer i construir".

Nelson Rockefeller, el cap a EUA del moviment sionista, ara representat per David, l'assistent pel Chase Manhattan Bank al Club Bilderberg

La revista de la Federació, Jüdische Rundschau ("Jewish Journal"), va emetre el mateix missatge: "El sionisme reconeix l'existència d'un problema jueu i desitja una solució de gran abast i constructiu. Amb aquesta finalitat, el sionisme busca l'ajuda de tots els pobles, ja sigui a favor o contra els jueus, perquè en aquest projecte, ens enfrontem amb quelcom concret, no un problema sentimental, la solució per a tots els pobles".

Un jove rabí de Berlín, Joachim Prinz, que més tard es va traslladar a Estats Units i es va convertir en cap del Congrés Jueu Americà, el 1934 va escriure en el seu llibre Wir Juden ("Nosaltres jueus"), que la Revolució Nacional Socialista a Alemanya va significar "la comunitat jueva per als jueus". I explicava: "Cap subterfugi pot salvar-nos ara. En lloc d'assimilació, nosatres aspirem a un nou concepte: El reconeixement de la nació jueva i la raça jueva".

La col.laboració activa

Des de la seva ideologia, semblant en l'origen ètnic i la nacionalitat, els nacional-socialistes i els sionistes van treballar junts en el que cada grup creia que era el seu interès nacional. Així, el govern de Hitler va donar suport vigorosament al sionisme i l'emigració jueva a Palestina, des de 1933 fins 1940-1941, quan la Segona Guerra Mundial va impedir l'extensió d'aquesta col.laboració.

Tot i que el Tercer Reich va començar a retirar-se, molts jueus d'Alemanya, probablement la majoria, i sovint amb gran orgull, van continuar considerant-se principalment com alemanys. Pocs d'ells estaven entusiasmats amb la idea de desarrelament i d'anar a començar una nova vida a la llunyana Palestina. No obstant això, més i més jueus alemanys es van tornar cap al sionisme durant aquest període.

Fins a finals del 1938, el moviment sionista va florir a Alemanya sota Hitler. La circulació del diari quinzenal de la Federació Sionista Rundschau Jüdische es va incrementat significativament. Nombrosos llibres sionistes es van publicar. "El moviment sionista és en el seu apogeu" a Alemanya durant aquests anys, hi pren nota la Encyclopaedia Judaica. Una convenció sionista va tenir lloc a Berlín el 1936, que va posar de manifest en la seva organització tot el vigor de la participació dels sionistes alemanys.

La SS i el sionisme

La SS va ser particularment entusiasta en el seu suport al sionisme. El juny de 1934, un butlletí intern de la SS recomanava el suport actiu i de gran envergadura cap al sionisme pel govern i el Partit com la millor manera d'encoratjar l'emigració jueva a Palestina. Per a això seria necessari un augment de la consciència dels propis jueus. El diari aconsella la promoció d'escoles jueves, lligues d'esports jueves, organitzacions culturals jueves..., en resum, qualsevol cosa que encoratgi a aquesta nova consciència i el coneixement de la mateixa.

L'oficial de la SS Leopold von Mildenstein i el representant oficial de la Federació Sionista de Kurt Tuchler van fer un viatge de sis mesos a Palestina per avaluar l'evolució dels sionistes. A pertir de les observacions sobre el camp, von Mildenstein va escriure, per al diari berlinès Der Angriff, una gran sèrie de dotze articles il.lustrats que es van publicar a finals de 1934 sota el títol: "Un viatge nazi a Palestina". Aquesta sèrie d'articles, que expressen una gran admiració per l'esperit innovador i els èxits dels immigrants jueus. Von Mildenstein va escriure que el lliure desenvolupament del sionisme, havia produït un nou tipus de jueu.

Va elogiar el sionisme, i els seus beneficis tant per als jueus com per al món. En conclusió dels seus articles, va escriure que una pàtria jueva a Palestina "va mostrar el camí per la recuperació d'una lesió en molts segles en el cos del món: la qüestió jueva". El diari Der Angriff va editar una medalla especial, amb la creu gammada en un costat i l'estrella de David, de l'altra, per commemorar la visita conjunta SS-sionista.

Pocs mesos després de la publicació d'aquests articles, von Mildenstein va ser ascendit a cap del departament d'assumptes jueus del Servei de Seguretat de les SS, per proporcionar una major assistència a la migració i el desenvolupament sionista. El maig de 1935, el diari oficial de les SS, Das Schwarze Korps, en el seu editorial al front, va dir: "El temps no està llunyà del dia que Palestina podrà acollir, una vegada més, al seu fill que havia perdut fa més de mil anys. Tots els nostres bons desitjos, així com simpàties, els acompanyen". Quatre mesos després, un article similar apareixia al diari de la SS:

"El reconeixement de la comunitat jueva com una comunitat racial, basada en la sang i no en la religió (insistim, considerant tot hebreu com jueu i extenent així la pressió nazi sobre tota la comunitat hebrea alemanya -i europea-, més enllà de la seva procedència ètnica i cultural), condueix al govern alemany a donar suport plenament la separació racial d'aquesta comunitat. El Govern està plenament d'acord amb el gran moviment espiritual dins la comunitat jueva, anomenat sionisme, amb el seu reconeixement solidari per la comunitat jueva al món senceri el seu rebuig a qualsevol idea d'assimilació. Sobre aquesta base, Alemanya està aplicant mesures que en el futur, sens dubte, jugaran un paper important en el tractament del problema jueu en el món".

L'octubre de 1933, una gran empresa de transport alemanya ha obert una línia telefònica en els seus vaixells de passatgers que surten de Hamburg a Haifa, a Palestina, oferint "menjar estrictament kosher a bord dels seus vaixells, sota la supervisió del rabinat d'Hamburg".

Amb el suport oficial, els sionistes van treballar sense descans per a "reeducar" els jueus d'Alemanya. Com l'historiador nord-americà Francis Nicòsia va escriure al seu estudi de 1985, el Tercer Reich i la qüestió de Palestina: "Els sionistes van ser encoratjats a portar el seu missatge a la comunitat jueva per recaptar fons per fer pel.lícules sobre Palestina i, en general per educar els jueus d'Alemanya sobre Palestina. La considerable pressió va pesar sobre els jueus d'Alemanya per fer-los deixar de identificar-se com alemanys i despertar en ells una nova identitat nacional jueva".

En una entrevista després de la guerra, l'ex cap de la Federació Sionista d'Alemanya, Dr Hans Friedenthal va resumir la situació: "La Gestapo va fer tot en aquells dies per promoure l'emigració, sobretot a Palestina. Sovint van rebre la seva ajuda quan necessitava alguna cosa d'altres autoritats en relació amb els preparatius per a l'emigració".

Durant el Congrés Nacional del Partit Nacional Socialista nazi, al setembre de 1935, el Reichstag va aprovar la "Llei de Nuremberg", així anomenada, que prohibia els matrimonis i les relacions sexuals entre els jueus i alemanys i, de fet, van decretar als jueus com una nacionalitat minoritària estrangera. Al cap de pocs dies el sionista Jüdische Rundschau en el seu editorial celebra les noves mesures:

"Alemanya... compleix amb les aspiracions del Congrés Sionista Mundial, que estableix que els jueus que ara viuen a Alemanya són una minoria nacional. Una vegada que els jueus són reconeguts com una minoria nacional, és de nou possible establir relacions normals entre la nació alemanya i la comunitat jueva. Les noves lleis donen a la minoria jueva a Alemanya la seva pròpia cultura, la seva pròpia vida nacional. En el futur, serà capaç de crear les seves pròpies escoles, els seus teatres i les seves pròpies associacions esportives pròpies. En resum, es pot forjar el seu propi futur en tots els aspectes de la vida nacional...".

"Alemanya ha donat a la minoria jueva l'oportunitat de viure per si mateixa i ofereix protecció per part de l'Estat a la vida independent de la minoria jueva: el procés de creixement de la comunitat jueva i la nació es fomentarà i es prestarà assistència per a l'establiment de relacions més tolerables entre les dues nacions".

A finals de 1935, Georg Kareski, al mateix temps al capdavant de la "revisionista" Organització de l'Estat Sionista i de la Lliga Cultural Jueva, i ex cap de la Comunitat Jueva de Berlín, li va dir al diari berlinès Der Angriff:

"Durant diversos anys he vist que una separació completa de la cultura empresarial entre els dos pobles [dels jueus i els alemanys] era un requisit previ per a la convivència sense conflicte... Durant molt de temps he donat suport a aquesta separació, sempre que es basi en el respecte per la nacionalitat estrangera".

"A part de les seves disposicions legals, les lleis de Nuremberg... em semblen complir plenament amb aquest desig a una vida independent basada en el respecte mutu... Aquesta interrupció, en moltes comunitats jueves, del procés de dissolució, que havia estat afavorida pels matrimonis mixtos, és per tant, des del punt de vista jueu, molt benvinguda".

Els líders sionistes d'altres països s'han fet ressò d'aquesta opinió. Stephen S. Wise, president del Congrés Jueu Americà i el Congrés Jueu Mundial, va dir el juny de 1938, en una gran manifestació a Nova York: "No sóc un ciutadà nord-americà de la fe jueva, jo sóc un jueu... Hitler tenia raó en una cosa. Va dir que els jueus són una raça i nosaltres som una raça".

L'especialista en assumptes jueus del Ministeri de l'Interior, Dr Bernhard Lusen, va parlar en favor del sionisme en un article d'una publicació, el novembre de 1935, de l'oficial Reichsverwaltungsblatt:

"Si els jueus tenien ja el seu propi estat en el qual la majoria d'ells ja estava instal.lada, la qüestió jueva ara podria ser considerada com completament resolta, també per als propis jueus. Els sionistes no van mostrar el menor signe d'oposició a les idees subjacents en les lleis de Nuremberg, perquè immediatament es va adonar que aquestes lleis també representaven l'única solució correcta per al poble jueu. És per això que cada nació ha de tenir el seu propi estat com un signe extern de la seva nacionalitat en particular".

Amb l'ajuda de les autoritats alemanyes, els grups sionistes organitzaren per tota Alemanya una infraestructura d'alguns quaranta campaments i centres agrícoles, on els futurs immigrants van ser entrenats per a la seva nova vida a Palestina. Tot i que les Lleis de Nuremberg van prohibir als jueus desplegar la bandera alemanya, els jueus es van atorgar el dret específic d'hissar la bandera nacional jueva blava i blanca. La bandera que un dia seria adoptada per Israel no va ser més que una reescriptura dels camps i centres sionistes de l'Alemanya de Hitler.

El servei de seguretat de Himmler va cooperar amb la Haganà, l'organització sionista secreta militar a Palestina. El corresponent SS pagava al representant oficial de la Haganà, Feivel Polkes, per obtenir informació sobre la situació a Palestina i per la seva assistència en la gestió de l'emigració jueva a aquest país. Mentrestant, la Haganà no podia haver estat més ben informatda sobre els plans alemanys com per un espia que va ser col.locat a la seu de les SS a Berlín.

La col.laboració entre la Haganà i les SS fins i tot van incloure lliuraments secrets d'armes alemanyes als colons jueus que usaven durant els enfrontaments amb els àrabs palestins.

Després de l'esclat de la violència i la destrucció resultant de la "Kristallnacht" (La nit dels vidres trencats), el novembre de 1938, la SS va ajudar ràpidament a l'organització sionista per tornar a posar-se dreta i continuar la seva tasca a Alemanya, encara que des d'una supervisió més restrictives.

Les reserves oficials:

El suport alemany al sionisme no era il.limitat. El govern i funcionaris del Partit estaven molt preocupats per la campanya permanent empresa per poderoses comunitats jueves als Estats Units, la Gran Bretanya i altres països per mobilitzar "els ciutadans del seu" govern i conciutadans en contra d'Alemanya.Tant que la comunitat hebrea mundial es va mantenir implacablement hostil cap a l'Alemanya nacionalsocialista i, com la gran majoria de jueus a tot el món, van manifestar poc entusiasme a l'emigració a la "terra promesa" sionista, un estat jueu sobirà a Palestina no "resoldria" la qüestió jueva internacional. Els representants alemanys van arribar, pel contrari, a la conclusió que l'estat jueu augmentaria enormement la perillosa campanya anti-alemanya. El suport alemany al sionisme es va limitar, per tant, a donar suport a una pàtria jueva a Palestina controlada pels britànics, més aviat que un estat jueu sobirà.

El juny de 1937 el Ministre de Relacions Exteriors va informar els diplomàtics que un estat jueu a Palestina no seria d'interès d'Alemanya, per aquest estat no seria capaç de donar la benvinguda a tots els jueus de tot el món, sinó que només serviria de base addicional de poder per a la comunitat jueva internacional, a l'imatge de Moscou que servia de base per al comunisme internacional. Com per a reflectir un canvi en la política oficial, la premsa alemanya, el 1937, va expressar una simpatia molt més gran de la resistència àrab palestina contra les ambicions sionistes, fins i tot quan les tensions i els conflictes estaven augmentant dràsticament entre els jueu i els àrabs a Palestina.

Un butlletí circular de Relacions Exteriors (Foreign Office), de data 22 de juny 1937, va advertir sobre el fet que tot i el seu suport per a l'assentament jueu a Palestina, "seria un error creure que Alemanya dóna suport a la formació d'una estructura estatal a Palestina en virtut d'alguna forma de control jueu, sigui el que sigui. Preveient les campanyes anti-alemanyes de la comunitat jueva internacional, Alemanya no pot concebre que la formació d'un Estat palestí ajudaria al desenvolupament pacífic de les nacions del món".

Una nota interna de la secció d'assumptes jueus de la SS va alertar sobre el fet que: "La proclamació d'un estat jueu o una Palestina sota l'administració jueva crearia per a Alemanya un nou enemic, el mateix que tindria una profunda influència en els esdeveniments a l'Orient Mitjà".

Una altra oficina SS preveia que un estat jueu "treballaria per donar una protecció especial, a cada país, a la minoria jueva, oferint protecció jurídica a les intrigues en les operacions a tota la comunitat jueva del món". De la mateixa manera, el gener de 1939, el nou Ministre de Relacions Exteriors de Hitler, Joachim von Ribbentrop, va advertir en un altre butlletí circular que "Alemanya ha de considerar com perillosa la formació d'un estat jueu" perquè "augmentaria el poder de la comunitat jueva a tot el món".

El mateix Hitler personalment va reexaminar qualsevol qüestió a principis del 1938 i, tot i el seu escepticisme sobre les ambicions sionistes i els vells temors sobre si la seva política podria contribuir a la formació d'un estat jueu, va decidir seguir impulsant més l'emigració jueva a Palestina. Va concloure que la perspectiva de lliurar a Alemanya dels seus jueus l'emportava sobre els perills potencials.

Mentrestant, durant els anys 1937, 1938 i 1939, el govern britànic va imposar restriccions més estrictes a la immigració jueva a Palestina. En resposta, el servei de seguretat de la SS va concloure una aliança secreta amb l'organització sionista del Mossad l'Aliya Bet, per fer passar jueus il.legalment a Palestina. Després d'aquesta intensa col.laboració, diversos combois de vaixells es van succeir a Palestina, més enllà de les línies dels vaixells de guerra britànics. La migració jueva d'Alemanya (incloent-hi Àustria) a Palestina, tant de legals com il.legals, va augmentar dramàticament el 1938 i 1939. Es preveia que un altre contingent de 10.000 jueus sortís a l'octubre de 1939 però el començament de la guerra al setembre va aturar l'intent. No obstant això, el 1940 i 1941, les autoritats alemanyes va seguir encoratjant indirectament l'emigració jueva a Palestina. Fins i tot el març de 1942, hi va haver almenys un camp d'entrenament operatiu sionista de tipus "kibbutz", oficial i autoritzat, que seguia operant en l'Alemanya de Hitler per als possibles emigrants.

L'Acord de Transferència:

Sota Hitler, la peça central de la cooperació entre Alemanya i els sionistes va ser l'Acord de Transferència , un pacte que va permetre a desenes de milers de jueus alemanys emigrar a Palestina amb tots els seus béns. Aquest acord, també conegut com la Ha'avara (terme hebreu per a "transferència"), es va celebrar a l'agost del 1933, després de les converses entre els funcionaris alemanys i Arlosoroff Jaim, el Secretari Polític de l'Agència Jueva, al centre palestí de la Organització Sionista Mundial.

En aquesta disposició inusual, cada jueu amb destinació a Palestina tenia els diners dipositats en un compte especial a Alemanya. Els diners van ser utilitzats per comprar eines agrícoles de fabricació alemanya, materials de construcció, bombes, fertilitzants, etc., que van ser exportades a Palestina i venudes allà per l'empresa jueva Ha'avara a Tel Aviv. A l'arribar a Palestina, els jueus immigrants rebien diners de les vendes per la suma dels dipòsits que havien fet a Alemanya. Les mercaderies alemanyes afluien a Palestina a través de la Ha'avara i més tard li van afegir un acord de bescanvi pel qual es van intercanviar taronges de Palestina per fusta alemanya, automòbils, maquinària agrícola i altres productes. L'Acord per tant servia el pla sionista per transferir els colons jueus i els fons necessaris per al desenvolupament a Palestina, i al mateix temps respondre a la meta alemanya de lliurar al país d'una part estrangera.

Els delegats al Congrés sionista, el 1933 a Praga, havien acalorat el debat sobre els mèrits de l'Acord. Alguns temien que el pacte acabés amb el boicot econòmic internacional contra Alemanya. Però els funcionaris sionistes es van assegurar el Congrés. Sam Cohen, una figura clau darrere de l'acord de la Ha'avara, va insistir que l'Acord no era econòmicament avantatjós per a Alemanya. Arthur Ruppin, un especialista en emigració de l'Organització Sionista, que havia ajudat a negociar el pacte, va sostenir que "l'Acord de Transferència no interferirà de cap manera en el moviment de boicot, ja que com a resultat d'aquest Acord, els fons no circularan més en la direcció d'Alemanya...". El Congrés sionista que es va reunir a Suïssa el 1935 va aprovar el pacte per una aclaparadora majoria. El 1936, l'Agència Jueva (el govern a l'ombra sionista de Palestina) va prendre el control directe de la Ha'avara, que es va mantenir en funcionament fins que la Segona Guerra Mundial va obligar al seu abandonament.

Alguns funcionaris alemanys es van oposar a l'acord. El Cònsol General d'Alemanya a Jerusalem, Hans Duhl, per exemple, va criticar durament l'Acord en diverses ocasions durant 1937. Va assenyalar que els productes exportats a Palestina en virtut del Pacte costaven a Alemanya el que els hi raportarien si es venguessin en altres llocs. El monopoli de la Ha'avara en les vendes de béns alemanys a Palestina, a través d'una agència jueva, va irritar naturalment els comerciants alemanys i àrabs. El suport oficial alemany al sionisme podia portar a una pèrdua de mercats alemanys al llarg del món àrab. El pacte també va enfurir al Govern britànic. El juny de 1937, un butlletí intern de la Cancelleria alemanya va assenyalar "els sacrificis en matèria de canvi" que van resultar de la Ha'avara.

En una nota interna, el desembre de 1937, el Ministeri de l'Interior alemany va revisar l'impacte de l'Acord de transferència: "No hi ha dubte que, des de 1933, l'acord amb la Ha'avara ha contribuït al punt més alt en el desenvolupament molt ràpid de Palestina. L'Acord no només proporciona la major font de diners (d'Alemanya), sinó també el grup més intel.ligent dels immigrants, que finalment han portat al país les màquines i els productes industrials essencials per al seu desenvolupament".

Com es destaca en aquesta nota, l'avantatge principal del pacte va ser l'emigració de gran nombre de jueus a Palestina, la destinació més desitjable en el cas d'Alemanya. Però el document també va assenyalar les principals desavantatges criticades pel cònsol Duhl i altres. A continuació va assenyalar que el Ministre de l'Interior va arribar a la conclusió que les desavantatges de l'acord havien superat els seus beneficis i s'havien d'acabar.

Només un home podria resoldre la controvèrsia. El juliol i setembre de 1937 i novament el gener de 1938, Hitler va fer personalment una revisió crítica de la política i cada vegada va decidir continuar amb l'Acord amb la Ha'avara. La seva conclusió va ser que el propòsit de dur els jueus fora d'Alemanya justificava les molèsties.

El Ministeri d'Economia del Reich va portar el seu suport per organitzar una altra empresa de transferència, l'Agència per al Comerç Internacional i Inversions, o Intria, a través de la qual jueus a l'estranger podrien ajudar als jueus alemanys a emigrar a Palestina. Gairebé 900.000 dòlars van ser transferits posteriorment als jueus d'Alemanya a Palestina pel canal Intria.

Altres països europeus, desitjosos d'encoratjar l'emigració jueva, van arribar a la conclusió d'acords amb els sionistes seguint el model de la Ha'avara. El 1937 Polònia va autoritzar l'empresa de transferència Halifin («intercanvi» en hebreu). A finals de l'estiu de 1939, Txecoslovàquia, Romania, Hongria i Itàlia havien signat acords similars. No obstant això, el començament de la guerra el setembre de 1939 va impedir l'aplicació dels acords a gran escala.

Els èxits de la Haavara:

Entre 1933 i 1941, uns 60.000 jueus alemanys van emigrar a Palestina a través de la Ha'avara i altres comoditats Germano-sionistes, el 10% de la població jueva a Alemanya el 1933. (Aquests jueus alemanys constituïen al voltant del 15% de la població palestina jueva el 1939). Alguns dels emigrants Ha'avara van transferir enormes fortunes personals d'Alemanya a Palestina. Com a historiador jueu Edwin Black va comentar: "En els anys 30, en particular, a moltes d'aquestes persones se'ls va permetre la transferència de les reproduccions de les seves llars i fàbriques, pràcticament qualsevol cosa que rèpliques el seu entorn la vida".

Entre agost de 1933 i finals de 1939, la quantitat total transferida des d'Alemanya a Palestina a través de la Ha'avara va ascendir a 8,1 milions de lliures o 139.570.000 de marcs alemanys (l'equivalent de més de 40 milions de dòlars). Aquests inclouen 33.900.000 de marcs alemanys (13.800.000 $) proporcionats pel Reichsbank en els termes de l'Acord.

L'historiador Black ha estimat que 70 milions de dòlars bé podrien haver anat a Palestina a través d'acords comercials alemanys i les transaccions bancàries internacionals especials. Va fer èmfasi en que els fons alemanys van tenir un gran impacte en un país tan subdesenvolupat com Palestina estava en la dècada de 1930. Diverses empreses industrials més importants van ser construïdes amb capital alemany, inclòs el proveïment d'aigua i l'empresa tèxtil Mekoroth Lodzia.

Black va arribar a la conclusió que l'afluència de mercaderies i capitals per la Ha'avara "va produir una explosió econòmica en la Palestina jueva" i va ser "un factor indispensable en la creació de l'Estat d'Israel".

"L'acord Ha'avara ha contribuït enormement al desenvolupament jueu a Palestina i, per tant, indirectament, a la fundació de l'Estat d'Israel".

Una circular d'anuncis de l'Oficina de Relacions Exteriors alemanya va informar, el gener de 1939, amb cautela, que "el traspàs de béns de jueus a Alemanya [per el] Acord Ha'avara havia contribuït àmpliament a la construcció d'un estat jueu a Palestina".

Un ex funcionari de l'empresa Ha'avara a Palestina va confirmar aquesta opinió en un estudi detallat de l'Acord de Transferència publicat el 1972: "L'activitat econòmica possible gràcies a la contribució del capital alemany i les transferències de la Ha'avara al sector públic i privat, són crucials per al desenvolupament del país. Nombroses noves indústries i empreses comercials s'han establert a la Palestina jueva i una infinitat d'empreses que encara són d'importància cabdal en l'economia de l'Estat d'Israel deuen la seva existència a la Haavara".

El Dr Ludwig Pinner, un funcionari de la companyia Ha'avara a Tel Aviv durant la dècada de 1930, s'assenyala més endavant que la competència excepcional dels immigrants de la Ha'avara "contribuí de manera decisiva" al desenvolupament econòmic, social, cultural i l'educació de la comunitat jueva a Palestina.

L'Acord de Transferència va ser el millor exemple d'una cooperació de gran abast entre l'Alemanya de Hitler i el sionisme internacional. Mitjançant aquest pacte, el Tercer Reich de Hitler va fer més que qualsevol altre govern durant la dècada de 1930 per donar suport al desenvolupament jueu a Palestina.

David de Rothschild, altre de les grans families sionistes i impulsores d'Israel

Els Sionistes van proposar una aliança militar amb Hitler

A partir de gener de 1941, una organització sionista, petita però significativa, presentà una proposta formal als diplomàtics alemanys a Beirut per a una aliança politicomilitar en temps de guerra amb Alemanya. L'oferta va ser feta pel grup secret de radicals "Combatents per la Llibertat d'Israel", més conegut com el Lehi o Stern Gang. El seu líder, Avraham Stern, havia trencat recentment amb la nacionalista radical "Organització Militar Nacional" (Irgun Tzvaï Leumi), en vista de l'actitud del grup cap a Gran Bretanya, que havia prohibit efectivament un major assentament jueu a Palestina. Stern considerà a la Gran Bretanya com l'enemic principal del sionisme.

Aquesta singular proposta sionista "per resoldre la qüestió jueva a Europa i la participació activa de l'NMO [Lehi] a la guerra juntament amb Alemanya" val la pena ser citada amb certa extensió:

"En els seus discursos i declaracions, els líders de l'Alemanya nacionalsocialista han emfatitzat sovint que un Nou Ordre a Europa requereix com a requisit previ una solució radical a la qüestió jueva a través de l'evacuació", (Una Europa sense jueu).

"L'evacuació de les masses jueves d'Europa és una condició prèvia per a resoldre la qüestió jueva. Però l'única manera de fer això per complet és la ubicació d'aquestes poblacions en la pàtria jueva, Palestina i establir un estat jueu en les seves fronteres històriques".

L'objectiu de l'acció política i els llargs anys de lluita pel Moviment per la Llibertat d'Israel, l'Organització Militar Nacional a Palestina (Irgun Tzvaï Leumi), és resoldre el problema jueu d'aquesta manera i lliurar als jueus del tot per sempre.

El NMO, coneixent la posició del govern benèvol del Reich alemany i els seus funcionaris cap a les activitats sionistes a Alemanya i els plans sionistes d'emigració, emet les següents opinions:

1. No hi pot haver interessos comuns entre un nou ordre europeu de conformitat amb el concepte alemany i les veritables aspiracions nacionals dels jueus com són consagrades pel NMO.

2. La cooperació és possible entre Alemanya i una nació hebrea Nova renovada [Völkischer Nationale Hebraertum].

3. L'establiment de l'estat jueu històric sobre una base nacional i totalitària, està lligada per un tractat al Reich alemany, estaria en l'interès de mantenir i enfortir la futura posició de poder d'Alemanya a l'Orient Mitjà.

"Amb base a aquestes consideracions i amb la condició que han de ser reconegudes per sobre de les aspiracions nacionals del Moviment per la Llibertat d'Israel pel Govern alemany del Reich, l'NMO a Palestina ofereix prendre part activa en la guerra al costat de l'Alemanya".

"Aquesta oferta del NMO podria incloure l'activitat militar i política d'informació a Palestina i, després de certes mesures organitzatives, fora també. Amb aquesta finalitat, els homes jueus d'Europa serien militarment entrenats i organitzats en unitats militars sota el comandament de la NMO. El mateix passaria amb la part del front, ja que participen en operacions de combat per conquerir Palestina".

"La participació indirecta del Moviment per la Llibertat d'Israel en el nou ordre europeu, ja en preparació, juntament amb una solució positiva del problema radical europeu, basada en les aspiracions jueves nacionals dels jueus, s'ha esmentat anteriorment, enfortiria en gran mesura la base moral del Nou Ordre els ulls de tota la humanitat".

"La cooperació del Moviment per la Llibertat d'Israel estaria d'acord amb un recent discurs del canceller del Reich alemany, en què Hitler va emfatitzar que ell utilitzaria qualsevol forma d'associació i de coalició per tal d'aïllar i conquerir Anglaterra".

Cap document no esmenta cap resposta d'Alemanya. L'acceptació va ser molt poc probable de totes maneres perquè la política alemanya en aquesta ocasió era decididament pro-àrab. Curiosament, el grup Stern va tractar de concertar un pacte amb el Tercer Reich, quan les històries van començar a estendre's al voltant de Hitler i l'extermini d'hebreus. Stern aparentment no creia aquestes històries, o bé s'inclinava a col.laborar amb l'enemic mortal del seu poble per a participar en l'establiment d'un estat jueu.

(Però aquesta és la gran qüestió, l'actitut dels jueus sionistes de New York i la seva premsa, que ja van abordar fa uns anys sense explicacions raonables: El llarg silenci sobre els camps de treball forçats i els camps d'extermini posteriors nazis, malgrat que eren prou coneguts arreu. Com també l'instal.lació de les grans factories d'armes nazis en territori suïs "neutral", i l'aportació econòmica de la banca, tan l'helvètica com la sionista anglo-americana, en la financiació de Hitler, tan com ho feien els Krupp, Siemens i altres marques encara propietat de les mateixes families d'oligarques.

Es tracta de la qüestió, fonamental pels ultraortodoxes, de la puresa jueva de sang, a diferència de la pràctica religiosa hebràica, doncs, com va aclarir Arthur Köestler, la major part dels "jueus" alemanys o polonesos eren d'origen magyar, khazar i turc, és a dir, indoeuropeus -sàrmates-, i jafetites segons la Torà, i no pas jueus o, com els fill d'Agar i Ismael, "semites".

La presumció fanàtica de que la Torà -o la Biblia- són llibres no ja històrics sinò "dictats per déu", sigui aquest l'ugaritic El-Kunirsa, el sumeri Ea -Il Ea o Ya, segons es llegeixi l'amelu o ideograma en sumeri o acadi-, o el mazdeista YHUH, condueix a la radicalització de les interpretacions i al suposit de que la "raça escollida" és tan sols la nascuda de la sang dels jueus originals i, com a molt, els de les altres 11 tribus de Jacob, siguin ashkenazis, sefardites o karen. Carles).


En el moment que el grup havia fet aquesta oferta, un membre clau de Lehi va ser Yitzhak (Isaac) Shamir, que més tard es va convertir en ministre de Relacions Exteriors d'Israel i més tard, per molts anys, el primer ministre de 1980 a juny de 1992. Després de la mort de Stern, el 1942, com a director d'operacions de Lehi, Shamir va recolzar innombrables actes de terrorisme, inclòs l'assassinat el novembre de 1944 d'un ministre britànic per a Orient Mitjà, Lord Moyne i l'assassinat, al setembre de 1948, de Comte Bernadotte, mediador de l'ONU suec. Anys després, quan Shamir va ser interrogat sobre l'oferta feta el 1941, va confirmar que era conscient de l'aliança proposta per la seva organització amb Alemanya en temps de guerra.

Conclusió

Tot i l'antagonisme fonamental entre el règim de Hitler i la comunitat jueva (hebrea) internacional, durant molts anys els interessos dels sionistes i el nacionalsocialisme alemany estaven d'acord. En col.laborar amb els sionistes amb una prestació mútuament convenient, el Tercer Reich s'havia compromès a fer sacrificis, en termes del seu comerç exterior, i a deteriorar les seves relacions amb la Gran Bretanya i irritar els àrabs. De fet, durant la dècada de 1930, cap nació va fer més que l'Alemanya de Hitler pels objectius pràctics dels jueu-sionistes.
http://holocaustfact.com/content/view/91/62/

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Diccionario sumerio-acadio, A-D

Diccionario sumerio-acadio, O-Z

Fugger, Rothschild, Rockefeller: Banqueros, judíos, guerra y petróleo.

El Clan Rato: De Rato y de ladrón, se viene de familia

La razón oculta por la que Ratzinger ha dimitido

Diccionario sumerio-acadio, H-N

Bhumibol rey, dios y buitre de Tailandia

J.P. Morgan, Rockefeller, Goldman, Rothschild, Royal Dutch Shell... y la "voluntad de anonimato"

P2: Todos los caminos de Roma conducen a Washington

La corrupción de CiU que rebrota salpica también Artur Mas y Oriol Pujol